?

O mnie

MAJA CZERWIŃSKA, filozof, psycholog, psychoterapeutka

Od 10 lat pracuję jako psycholog.

Prowadzę terapię indywidualną, par oraz warsztaty grupowe.

Szczególnie interesują mnie zagadnienia odkrywania własnej tożsamości, kreatywności i odzyskiwanie własnego głosu w życiu. Prowadzę warsztaty wspierające siłę i rozwój kobiet, m.in. cykliczne warsztaty „Wyzwolony głos kobiety”. Wraz z moim partnerem życiowym prowadzę warsztaty rozwojowe oraz zintegrowane programy rozwoju ciała, umysłu i emocji w oparciu o jogę, psychologię procesu i medytację, które organizujemy nad morzem i w pięknych przyrodniczo miejscach, gdzie natura wspiera procesy terapeutyczne i rozwojowe.

Kocham dziką naturę i praktykę jogi i medytacji. Moją pasją jest śpiew i tworzenie muzyki. Interesują mnie granice wolności i bliskości w relacjach oraz współczesne role w związkach. Wartościami w moim życiu są miłość, wolność wewnętrzna, odpowiedzialność i twórczość. Od 11 lat tworzymy z moim partnerem rodzinę i jesteśmy szczęśliwymi rodzicami.

DLA KOBIET

Bliżej Siebie, sesje dla Kobiet

Jaka jest Twoja kobiecość? Jaką jesteś kobietą? Pragniesz obudzić swoją własną, autentyczną, najbliższą ci kobiecość? Odkrywać i poznawać swoje potrzeby? Być bliżej samej siebie?

Szukasz partnera swojego życia, ale czujesz się zagubiona? Jesteś w związku, ale nie czujesz, że możesz oddychać pełną piersią i swobodnie kołysać biodrami? Twoja kobiecość została zraniona i ukryłaś ją, ale teraz czujesz, że czegoś Ci brakuje? Tęsknisz za czymś?

Wspieram osoby w obszarach:

• mówienia swoim głosem w swoim życiu
• przeżywania i rozumienia swoich emocji
• odzyskiwania sprawczości i wolności wewnętrznej
• radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami w relacjach
• uczenia się decydowania o swoim życiu
• uczenia się brania odpowiedzialnosci za swoje wybory
• kierowania swoim życiem i budowania dobrych relacji
• odkrywania własnej siły i opiekowania się sobą w słabszych momentach
• poznawania emocji i odkrywania ukrytych w nich, potrzebnych nam informacji
• realizowania własnego, unikalnego potencjału
• dojrzewania, czyli podejmowania najbardziej własnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności w swoim życiu
• radzenia sobie ze stresem i kierowania energią życiową

WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA
Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyłam filozofię, a psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Podczas studiów filozoficznych interesował mnie przekaz filozofii starożytnej, zwłaszcza pytanie, czym jest wolność wewnętrzna według Sokratesa, z drugiej strony pojęcie tożsamości w filozofii współczesnej, filozofia egzystencjalna i siła wyboru człowieka.

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) należącego do Polskiej Rady Psychoterapii do prowadzenia terapii indywidualnej, terapii par oraz pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Uzyskałam certyfikat I stopnia Solution Focused Brief Therapy (SFBT).

Pracuję w oparciu o standardy Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

METODY MOJEJ PRACY
– Psychologia Zorientowana na Proces
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

PRAKTYKI, STAŻE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Odbyłam praktyki na Oddziale Psychiatrycznym w Samodzielnym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz praktyki w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas w ramach programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Odbyłam staże w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie u Wojciecha Eichelbergera oraz w Laboratorium Psychologii Procesu w Warszawie.

Pracowałam z osobami starszymi i niepełnosprawnymi ruchowo w Allied Healthcare Group w Edynburgu oraz w domu pomocy Grange Hall Care Home, w Szkocji. W Stowarzyszeniu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zajmowałam się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną jako trener pracy oraz trener umiejętności społecznych. W stowarzyszeniu współkoordynowałam również projekt „Integracja dla samodzielności”, we współpracy z Wojewódzkim Centrum Pomocy Rodzinie ze środków EFS.

Współpracowałam z ośrodkami pomocy społecznej w Warszawie i Legionowie, prowadząc terapię indywidualną i warsztaty w ramach aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

ROZWÓJ I TERAPIA
W mojej praktyce korzystam z metod Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Solution Focused Brief Therapy (Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Zapraszam na wstępne spotkania konsultacyjne, które pomagają dobrać najbardziej odpowiedni rodzaj dalszego wsparcia.

Podczas wstępnych konsultacji wspólnie określamy potrzeby i cele osoby przychodzącej na sesję oraz częstotliwość i reguły spotkań.

Czego można spodziewać się na sesji:

• bycia wysłuchaną/ym
• zrozumienia i wsparcia
• pomocy w określeniu i nazwaniu, czego dotyczą trudności, jaki jest obszar rozwoju oraz jaki może być kierunek pracy i rozwiązania problemów, by przeżywać życie bardziej świadomie i w zgodzie ze sobą

Dla kogo?

• jeśli czujesz, że utknęłaś/łeś w jakiejś życiowej sprawie
• opanowują Cię nastoje, z którymi nie wiesz, co zrobić
• czujesz się samotna/y, tęsknisz za bliską relacją
• doświadczasz trudności w relacjach
• trudno Ci radzić sobie ze stresem
• masz trudność w mówieniu „nie”
• jeśli czujesz, że żyjesz według schematów, które już Ci nie odpowiadają
• potrzebujesz więcej wolności