Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych („Administrator”)
Administratorem danych osobowych jest: Maja Czerwińska – Psychoterapia, Warsztaty i Szkolenia
B.Prusa 81/2A, 50-316 Wrocław, tel. 698 275 868

Cel przetwarzania
Jeżeli korzysta Pan/ Pani z konsultacji, psychoterapii, uczestniczy w warsztatach / szkoleniach dane
osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia zapisów oraz kontaktu w trakcie realizowania
procesu psychoterapeutycznego, warsztatów i szkoleń

Dane wrażliwe
Dane wrażliwe (informacje prywatne) przechowywane są wyłącznie w formie spseudonimizowanej
w postaci tradycyjnej lub elektronicznej.

Podstawa przetwarzania
– Pani/Pana zgoda – jeśli zdecyduje się Pani/Pan na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
– mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możliwość cofnięcia zgody
W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wiąże się to z
zakończeniem naszej współpracy, gdyż nie mogę realizować usługi bez przetwarzania danych
pacjenta/pacjentki.

Okres przetwarzania
Pani/Pana dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będę mieć ku temu podstawę prawną,
a więc do momentu, w którym:
– cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– upłynie termin przechowywania Pani/Pana danych w celu ponownego kontaktu i w celach
archiwalnych

Prawa w związku z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo do wycofania danych (wycofanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych wstecz)
– prawo do sprostowania danych
– prawo do informacji dotyczącej przetwarzania danych
– prawo do kontaktu w sprawie przetwarzanych danych
– prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kontakt:
maja.czerwinska@o2.pl